EU projekti

 
 

Komercijalizacija inovativne Blockchain-as-a-service usluge utemeljene na HashNET tehnologiji koja predstavlja inovaciju na tržištu, osmišljena u svrhu unapređenja kibernetičke sigurnosti.

Opis projekta

Projektom će se osigurati komercijalizacija inovativne usluge utemeljene na Hashnet tehnologiji koja predstavlja svojevrsni operativni sustav, odnosno blockchain platformu na kojoj će klijenti oblikovati aplikacije sukladno vlastitim potrebama u realnom i javnom sektoru s osnovnom svrhom povećavanja kiberneticke sigurnosti.

Cotrugli će klijentima nuditi i uslugu izrade aplikacija na blockchain platformi ukoliko neće imati vlastite ljudske resurse. HashNet tehnologija je veza budućnosti između gospodarstva, tehnološke infrastrukture i tvrtki u procesu razvoja novih proizvoda te rješenja koje se odnose na sigurnosne propuste i koja vode ka prevenciji sigurnosnih prijetnji i podizanju razine kibernetičke sigurnosti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je komercijalizacija Cotrugli Blockchain-as-a-Service usluge koja predstavlja radikalnu promjenu na tržištu, odnosno uslugu koja će na temelju suvremene HashNET tehnologije podići standarde kibernetičke sigurnosti i postaviti temelje buduće zaštite podataka, i to na globalnoj razini. Očekivani rezultati projekta su:

   • Nabavljena materijalna imovina, i to 24 servera koji će sukladno tehničkim specifikacijama biti u mogućnosti podržati HashNET tehnologiju
   • Nabavljena nematerijalna imovina za korištenje 24 licence za korištenje HashNET tehnologije koja je temelj pružanja inovativne usluge
   • Provedena procedura zapošljavanja kako bi se osigurali ljudski potencijali za predmetni projekt i buduće poslovanje

Korisnik

COTRUGLI d.o.o. za poslovnu edukaciju

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija

Ukupna vrijednost projekta: 10.394.704,00 kn
Iznos koji sufinancira Europska unija: 4.925.151,98 kn
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta

04.05.2020. – 04.05.2022.

Kontakt osobe za više informacija

Gordana Špišić
email:[email protected]


Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici:

Strukturni fondovi
Pravna napomena: Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke COTRUGLI d.o.o.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Cotrugli d.o.o. u sukobu interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Cotrugli d.o.o. u sukobu interesa sukladno odredbama Priloga 4. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, u sklopu projekta „Komercijalizacija inovativne Blokchain - as - a - service usluge utemeljene na Hashnet tehnologiji koja predstavlja inovaciju na tržištu, osmišljena u svrhu unapređenja kibernetičke sigurnosti“:

· SPAM, obrt za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, vl. Zoran Đorđević, Rapska 46b, Zagreb; MB:97731277
· ZPM, obrt za poslovno savjetovanje i promidžbu, vl. Sanela Đorđević, Čiovska 29a, Zagreb; MB: 97836192
· Five Grid d.o.o., Ćirilometodska ulica 14, Samobor, OIB:29019067660
· Hashnet d.o.o., Gubčeva ulica 8, Slovenske Konjice, Slovenija; SI18035094
· HashNET d.o.o., Buzinski prilaz 10, Buzin, Grad Zagreb; OIB: 61833745918
· Cotrugli Fond, Buzinski prilaz 10, Buzin, Grad Zagreb; OIB: 22518651056
· INTERRITUS USLUGE d.o.o., Milke Trnine 17, Samobor, OIB: 5969467535
· INTERRITUS PROJEKT j.d.o.o., Varaždinska 36, Kelemen, OIB: 16583565352
· Interceptor project j.d.o.o., Nova cesta 89, Zagreb, OIB: 76839845014
· Rizom, obrt za savjetovanje i ostale usluge, vl. Jelena Mihalj, Bele Čikoša 6, Zagreb, OIB: 47153505000

LEARN MORE ABOUT US!


Download a COTRUGLI brochure to learn about our programs. You can select an option for 1 to 1 meeting with our representative in order to discuss our program and enrolment options in greater detail.